برای ورود به قسمت اپلیکیشنهای پیشنهادی و نصب برنامه Kodi از منو زیر برنامه بر روی Apps کلیک کنید.

ویدیو آموزش

_